συναυλία αλληλεγγύης στους ολικούς αρνητές στράτευσης από το porto patrasso

Την τετάρτη 18 μαίου στις 21.00 στο Παράρτημα με τους ΑΜΟΚ (από αγρίνιο) και LOST BOYS (από lyon-γαλλία).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *