Πορεία από τους ΑΝΥΠΑΚΟΥΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ το σαββάτο 2 απρίλη 12.30 – Παράρτημα

Πορεία καλεί η αυτόνομη συλλογικότητα μαθητών/τριών ΑΝΥΠΑΚΟΥΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ από το Παράρτημα στις 12.30 το σαββάτο 2 απρίλη. Η αφίσα…

…και το κείμενο της πορείας.

This entry was posted in Ανυπάκουοι Μαθητές, Πορειες-Συγκεντρώσεις. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *