Αρχές διαχειριστικής συνέλευσης

Απο τον Σεπτέμβρη του 2009 το Παράρτημα λειτουργεί βάση της διαχειριστικής του συνέλευσης, η οποία πραγματοποιείται κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα στις 19.00 και έχει τις παρακάτω αρχές:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *