προβολή στο παράρτημα από τους ΑΝΥΠΑΚΟΥΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ…

του ντοκιμαντέρ “αίθουσες της πλήξης 2″ σήμερα σαββάτο 7 απρίλη στις 18.30.

This entry was posted in Ανυπάκουοι Μαθητές, Προβολές. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *