σε πορεία την 6η δεκέμβρη το πρωί καλούν οι ΑΝΥΠΑΚΟΥΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

και το κείμενο της πορείας

This entry was posted in Πορειες-Συγκεντρώσεις. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *